Russian 1251 Russian KOI8 English Translit

Капустніков Олександр Олексійович


Фізик-теоретик

професор кафедри теоретичної фізики
Дніпропетровський Національний Університет

1945-2003


 

Народився 25 квітня 1945 р. у м. Баку у сім'ї військовослужбовців. У 1968 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський Національний Університет (ДНУ) за фахом "теоретична фізика". У 1972 р. захистив кандидатську, а в 1992 р. - докторську дисертації. З 1993 по 1999 р. завідував кафедрою теоретичної фізики ДНУ. У 1994 р. ініціював створення науково-дослідної лабораторії теоретичної фізики на фізичному факультеті ДНУ. Викладав курси Квантова механіка, Квантова электродинаміка, Суперсиметрія, Теорія струн, Квантова теорія поля. Керував роботою аспірантів.

Раптово помер 12 квітня 2003 року.

Наукові інтереси О.О. Капустнікова пов'язані з новітніми досягненнями в галузі теоретичної фізики. Вже перші його наукові праці відрізнялися глибоким і оригінальним підходом. Так, у 1972 р. їм були опубліковані роботи з дослідження нелінійних реалізацій кіральної симетрії нелептонних слабких взаємодій, у яких був вперше представлений доказ знаменитого правила відбору "dT = 1/2", що спостерігається в розпадах К-мезонів.


Ці роботи одержали міжнародне визнання, їх підтримали такі провідні вчені, як академік АН України Дмитро Васильович Волков (Харківський фізико-технічний інститут), професор Віктор Ісаакович Огієвецький (Об'єднаний інститут ядерних досліджень, м. Дубна, Росія) та ін. З 1976 р. він, під керівництвом В.І. Огієвецького, активно співробітничав з вченими Об'єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД). Результати цих досліджень опубліковані наприкінці 80-х, початку 90-х років у циклі робіт із квантової теорії полів зі спонтанно порушеною суперсиметрією .


В останні роки Олександр Олексійович зайнятий дослідженням властивостей М-теорії, у якій постулюється існування нового фундаментального об'єкта теорії полів - 11-вимірної супермембрани. Ця робота проводиться в рамках договору про міжнародне наукове співробітництво між Лабораторією теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ОІЯД і ДНУ. Вивчається новий підхід, що забезпечує, у рамках непертурбативної квантової теорії полів, конденсацію "супер-р-бран" за рахунок часткового порушення глобальної N=2, 4 суперсиметрії. Автор понад 50 наукових досліджень.

DOC format


Наукові дослідження Фотоальбом Home

© WebPage by Steven Duplij

are welcome